Игри

Информация за страница Русе

Русе е един от големите пристанищни български градове по поречието на река Дунав, а също така и административен център на едноименните област и община. Населеното място е интермодален и логистичен център за страната, което се дължи на удобното му стратегическо разположение в близост до румънската столица Букурещ. В Северна България това е вторият по големина град след Варна, а за цялата страна се нарежда на пето място по този показател. Поради наличието на големия брой паметници на културата, населеното място често е наричано с прозвището Малката Виена. В архитектурните му стилове са застъпени необарок, сенцесион и още много други. Паметникът на свободата и Доходното здание са двата градски символа, които са повод за гордост на местното население. В историческо отношение, градът може да се похвали със съществуване в продължение на повече от 20 столетия. Началото му се поставя с изграждането на тракийско селище, наследник на което става крепостта Сексагинта Приста. Това се случва в епохата на римската империя.

  Селището възниква като част от укрепителната система по дунавската граница на север на римската провинция Мизия. Управляващ римската империя по това време е владетелят Весласиан, а на това място през различен период от време стануват кохорти от по 600 души всяка. Кримската война – една от най-значимите в историята на страната – не подминава и Русе. На 25 юни войските на Омер паша форсират река Дунав и след като успяват да победят значително по-малобройният отряд на руснаците, завземат Гюргево. Що се отнася до съвременната история на града, официално тя започва на 20 февруари 1878 година. През този ден предвожданите от генерал Тотлебен войски нахлуват в града и завинаги го освобождават от османско робство. Стопанският и културен център на страната в епохата след Освобождението е именно този град. Освен това той е най-големият по брой на населението на територията на Княжеството. В резултат на непрекъснатия и интензивен строеж, градският облик се променя напълно и се доближава до този на големите средноевропейски населени места. За период от 36 години в петия по големина за страната град се създават общо 416 предприятия, като 164 са от областта на шивашката, текстилната и кожарска промишлености.

   В годината на Освобождението на страната от турско робство Русе става първият български град с градоустройствен план. Това населено място става център и по време на преврата от девети септември, когато в града са извършени голям брой арести и убийства. Общо 1300 души от града се озовават в затворите, като идването на социалистите на власт завинаги променя неговия облик. Когато през 1954 година се построява Дунав мост, това дава икономически положителен тласък на населеното място. Машиностроенето и произвеждането на режещи метал машини се развиват бързо, а паралелно с това се изгражда и голямо пристанище. През 1956 година този град може да се похвали и с още едно значимо за страната събитие – гледането на телевизия. Това е най-известната по онова време румънска програма. През 60-те години на 20-ти век управляващите взимат решение да съборят храма Всях Светих и на негово място да построят хлам-костница на всички видни възрожденци, погребани в града.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker